Tác giả: RUTH KRAUSS/ Bồ Câu
Hạt giống cà rốt
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 45 cuốn
Cậu bé trai gieo cái hạt cà rốt xuống đất, cậu tưới cho nó, cậu nhổ cỏ, và cậu chờ. Mọi người đều bảo cậu rằng, cái hạt làm sao nảy mầm cho nổi! Nhưng cậu bé biết sẽ không phải thế…
Giá: 40,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hạt giống cà rốt
Tác giả:  RUTH KRAUSS/ Bồ Câu
Phát hành bởi : NXB Hội Nhà Văn
Tác giả : RUTH KRAUSS/ Bồ Câu
Còn trong kho: 45 cuốn
40,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cậu bé trai gieo cái hạt cà rốt xuống đất, cậu tưới cho nó, cậu nhổ cỏ, và cậu chờ. Mọi người đều bảo cậu rằng, cái hạt làm sao nảy mầm cho nổi! Nhưng cậu bé biết sẽ không phải thế…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn