Tác giả: Trần Thị Huyên Thảo
Chat với bác sỹ - Bác sỹ riêng của bé yêu
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 100 cuốn
Tác giả hy vọng các bạn sẽ thấy hữu ích và sử dụng thông tin trong sách một cách đúng mực trong cuộc sống của mình…

– Để chúng ta có thể chăm sóc con cháu một cách khoa học và đúng đắn.

– Để chúng ta có thể bảo vệ và phòng tránh cho con những bệnh tật không mong muốn.

– Để chúng ta có thể tự tin hợp tác theo dõi bệnh tình của con, cùng với các y bác sĩ.

– Để chúng ta chuẩn bị cho con quá trình phát triển chu toàn, theo khả năng của con và khả năng của chúng ta.

Tất cả vì một tương lai bé khỏe, bé vui, gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc!
Giá: 110,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Chat với bác sỹ - Bác sỹ riêng của bé yêu
Tác giả:  Trần Thị Huyên Thảo
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Trần Thị Huyên Thảo
Còn trong kho: 100 cuốn
110,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tác giả hy vọng các bạn sẽ thấy hữu ích và sử dụng thông tin trong sách một cách đúng mực trong cuộc sống của mình…

– Để chúng ta có thể chăm sóc con cháu một cách khoa học và đúng đắn.

– Để chúng ta có thể bảo vệ và phòng tránh cho con những bệnh tật không mong muốn.

– Để chúng ta có thể tự tin hợp tác theo dõi bệnh tình của con, cùng với các y bác sĩ.

– Để chúng ta chuẩn bị cho con quá trình phát triển chu toàn, theo khả năng của con và khả năng của chúng ta.

Tất cả vì một tương lai bé khỏe, bé vui, gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc!
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn