Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Năm thành lập: 2006 (3000)
Tầng 6, Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Kim đồng
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
55 Quang Trung - Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
Ngõ 17 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Xây dựng
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
Tầng 1, Chung cư NXB Chính trị quốc gia Sự thật, F5 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản y học
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
352 Đội Cấn, Ba Đình , Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Tư pháp
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
35 Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Phụ nữ
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
Năm thành lập: 2006 (3000)
Loại sách cung cấp: Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng, Sách giáo dục, văn hóa, xã hội, kỹ năng
85 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Thông tin chung: Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016. Công ty Cổ phần Sách và Công nghệ Giáo dục Việt Nam(EDUKING) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản phẩm được thành lập năm 2016
Xem chi tiết >>
Trang 1 2 3 4 5